strona w przebudowie

REGULAMIN NA WYKORZYSTANIE TREŚCI LUB/I ELEMENTÓW STRON WWW

1. Wykorzystanie treści lub/i dowolnego elementu strony będącej własnością firmy CLW PL Cyprian Witkowski lub/i stworzonej przez CLW PL Cyprian Witkowski lub/i będącej w dyspozycji CLW PL Cyprian Witkowski wymaga pisemnej zgody CLW PL Cyprian Witkowski oraz wniesienia opłaty ustalanej każdorazowo indywidualnie. Dopuszcza się również zgodę w formie elektronicznej przez email.
2. Wykorzystujący treść lub/i dowolny element strony bez stosownej zgody zobowiązuje się wnieść jednorazową opłatę oraz opłatę dzienną. Wysokość kwot oraz termin zapłaty ustala każdorazowo indywidualnie CLW PL Cyprian Witkowski. Przedstawione kwoty nie podlegają negocjacji. Wykorzystujący informowany jest o tym w formie elektronicznej a po uiszczonej opłacie wystawiany jest dokument sprzedaży usługi.
3. Umieszczanie linków (hiperłączy) do stron będących własnością firmy CLW PL Cyprian Witkowski lub/i stworzonych przez CLW PL Cyprian Witkowski lub/i będącej w dyspozycji CLW PL Cyprian Witkowski wymaga pisemnej zgody CLW PL Cyprian Witkowski oraz wniesienia opłaty ustalanej każdorazowo indywidualnie. Dopuszcza się również zgodę w formie elektronicznej przez email.
4. Firma CLW PL Cyprian Witkowski zastrzega sobie prawo do róznicowania kwot bez podania przyczyny a także odstąpienia od pobrania opłat bez podania przyczyny.
5. Odstąpienie od niniejszego regulaminu wymaga pisemnego potwierdzenia CLW PL Cyprian Witkowski.